Bytový dům Radyňská | Jiří Zábran, Josef Houška (Ateliér PRO-STORY)