Dům v náletu
Architekt:
Archport - www.archport.cz
Dříve než samotný dům byl na pozemku utěšeně prosperující lesík drobných bříz - „nálet“. Tento fakt dal domu nejen název, ale byl i kontextem, do kterého jsme chtěli dům začlenit. Jednoduchá hmota domu, jehož proporce v příčném řezu vychází ze čtverce, je záměrně situována v severovýchodní části pozemku, aby před domem zůstalo maximum plochy orientované na jih. Dům byl záměrně koncipován tak, aby jeho velikost, celková proporce, ale i rozměry okenních a dveřních otvorů byly v souladu s řádem dřevěné konstrukce objektu. K zjemnění výrazu domu a jeho přirozenému začlenění do kontextu vzrůstajících bříz byla úmyslně zvolena dřevěná fasáda. Výrazným prvkem jižní fasády je posuvný, stínící panel, který se uplatní nejen jako plně funkční prvek, ale dotváří i celkový výraz domu.