Loosovy interiéry v Plzni
Architekt:
Adolf Loos a spolupracovníci, zadavatel - Plzeň Turismus, www.adolfloosplzen.cz
Děkuji za spolupráci Viktorii Lörinczové a Petře Vomelové.
V průběhu dvacátých a třicátých let navrhl Adolf Loos pozoruhodný soubor luxusních bytů v západočeské Plzni. Ve svých návrzích se nijak neomezoval a vytvořil unikátní interiérové celky, kterým se věnoval neméně důsledně než v jeho rozsáhlejších a známějších realizacích. Vznikla tak skupina bytů, které se po mnoha letech bádání a sofistikovaných rekonstrukcí nedávno zpřístupnily veřejnosti.