Bytový dům Vídeňská
Architekt:
Fránek architects - www.franekarchitects.cz
Dům definuje svou podobu z urbánního kontextu, ve kterém se nachází. Za prvé z umístění na ostrohu v běžné uliční zástavbě ulice Vídeňské vzniklé v minulosti a nyní odstraněné. Jako jediná hmota tak odpovídá na věž kostela Milosrdných Bratří a vytváří tak pomyslné pylony brány do města.
Dalším silným faktorem umístění a formy domu je dálkový pohled z protilehlé ulice, kdy se objekt jednoznačně uplatňuje jako nenápadný solitér, byť v každou denní dobu jinak! Třetím ovlivňujícím momentem je reakce na okolí, kdy investorem požadovaný technický detail zasklení chodeb je povýšený ze všednosti na něco, co by bylo možno nazvat šperkem architektury: sponky kotvící skla ke konstrukci jsou provedeny z leštěné nerezi a jsou o velikosti běžného mobilu. V určitou denní dobu tak fasáda září mnoha zrcátky odrážejícími nebe. Poeticky tak upomíná na řád a logiku sebe sama.